Szkolenie 16-18.11.2018

Szkolenie strzeleckie zorganizowane dla grupy z Warszawy.

Szkolenie obejmowało: techniki pracy i posługiwania się bronią krótką, długą i strzelbą typu pump-action, wprowadzenie w techniki strzelań bojowych, strzelanie bojowe z broni palnej z elementami ruchu, praca na zasłonach i strzelanie z różnych postaw, strzelanie na dystansie 300 m, działanie w terenie z elementami taktyki zielonej z użyciem środków pozoracji pola walki, zagadnienia z zakresu medycyny pola walki, zdobywanie pomieszczenia i praca na broni treningowej typu FX, elementy działania bojowego z wykorzystaniem markerów paintball.